Vurderer om skattelister utløser kriminalitet

Politidirektoratet er i gang med å vurdere om offentliggjøring av skattelister gir kriminelle personer et redskap for å planlegge og gjennomføre straffbare handlinger.