• Professor vil bøtelegges studenter som stryker til eksamen.

Vil bøtelegge studenter som stryker på eksamen

Universitetsprofessor Ivar Sønbø Kristiansen mener at studenter som ikke møter eller stryker på eksamen bør betale 5000 kroner for en ny sjanse.