- Kystrute-millioner innenfor ESA-godkjent avtale

Tilleggsbevilgningen på 181 millioner kroner ligger innenfor begrensningene i den ESA-godkjente Hurtigrute-avtalen, framholder Samferdselsdepartementet.