• I en rapport konkluderer instituttet med at kun i garnfiske etter sei og hyse ble fiskefangsten noe redusert etter seismikkundersøkelsene, mens det for de øvrige redskapstypene ikke kunne dokumenteres noen nedgang. PGS

Naturvernere ut mot seismikkrapport

Seismikkinnsamlingen i Lofoten og Vesterålen i 2008 hadde ingen stor innvirkning på fiskefangsten, hevder en rapport. Fordummende og svakt, er reaksjonen fra naturvernere.