Smittevernoverlege: - Flere bør bli testet for svineinfluensa

Samfunnet ville ha tjent på at flere blir testet for svineinfluensa, mener smittevernoverlege Bjørg Marit Andersen ved Ullevål universitetssykehus.