Lagmannsretten opphevet voldtektsdom

Gulating lagmannsrett har frifunnet en mann som i tingretten var dømt for å ha voldtatt en sovende kvinne i Sogn for to og et halvt år siden.