• Regjeringsadvokat Kine E. Steinsvik sammen med juridisk rådgiver Magne Svor i Gjenopptakelseskommisjonen. Riksadvokaten mener det vil det rokke ved selve grunnlaget for Gjenopptakelseskommisjonen dersom det ordinære domstolssystemet skal kunne overprøve kommisjonens avgjørelser. Aleksander Andersen / Scanpix

– Intet nytt fra Kristiansen

Drapsdømte Viggo Kristiansen sier han opplevde det som «et stort overgrep» da han «ble forsøkt presset til å tilstå» etter pågripelsen i 2000.