Avinor håper flytrafikken tar seg raskt opp

Avinor har tapt mellom 10 og 30 millioner kroner dagen siden askeskyen nådde norsk luftrom.