Full City-kapteinen: - Tenkte ikke på oljelekkasje

Kapteinen på Full City forklarte at han var så opptatt av å redde skipet at han glemte å melde fra om at det var i drift. Han tenkte slett ikke på at oljen kunne lekke ut.