Utslippene i EUs kvotesystem ned 11 prosent

Klimasgassutslipp omfattet av EUs kvotesystem gikk ned med 11 prosent fra 2008 til 2009, ifølge en analyse fra selskapet Point Carbon. Den økonomiske nedturen er forklaringen.