Økning i gasslekkasjer

En markant økning i antall gasslekkasjer på norsk sokkel vekker bekymring. Petroleumstilsynet etterlyser tiltak fra næringen.