Riksrevisjonen kritisk til nødnett-svar

Riksrevisjonen er ikke fornøyd med at settestatsråd Trond Giske unnlater å svare på om Stortinget er godt nok informert om risikoen ved en utsettelse av nødnettprosjektet.