• Scanpix

Ber nordmenn avlyse utenlandsferien

Smittevernprofessor Bjørg Marit Andersen ber nordmenn avlyse feriereiser til land hvor den såkalte svineinfluensaen er mest utbredt.