Annenhver innvandrer stemte

52 prosent av innvandrere med norsk statsborgerskap stemte ved høstens stortingsvalg. Andelen som benyttet stemmeretten er størst blant dem som har bodd her lengst.