Sivilombudsmannen stanset oppdrettsgebyrene

Justisdepartementet og Regjeringsadvokaten har ikke avsluttet sin vurdering av forskriften som gir Fiskeridirektoratet rett til å fastsette gebyr for fiskeoppdrettere med for mye laks i merdene.