Redd Barna vil kartlegge barnedrap i Norge

37 barn er drept i Norge de siste 15 årene, men for grov vold som ender med døden finnes det ingen oversikt. Redd Barna foreslår å opprette en kommisjon som skal granske og forebygge.