62.000 ufaglærte tar seg av barna

Ufaglærte assistenter får en viktigere og viktigere rolle i skolene, skolefritidsordningene og barnehagene. 62.617 ufaglærte assistenter skal undervise barna fra høsten.