• Justisminister Knut Storberget er enig i at straffene for overfallsvoldtekter er for lave.Her utenfor Ila fengsel og forvaringsanstalt. Scanpix

Lav straff for overfallsvoldtekter

Selv om strafferammen for voldtekt er satt til 21 års fengsel viser en gjennomgang av 42 dommer for overfallsvoldtekt et annet bilde. I 35 av dommene fikk gjerningsmennene i gjennomsnitt tre år og fire måneders fengsel.