Undersøkelse om ofre for økonomisk kriminalitet

Statistisk sentralbyrå (SSB) er i ferd med å gjennomføre en ny spørreundersøkelse om økonomisk kriminalitet mot bedrifter og offentlige etater.