Landbruksministeren vil ha færre rovdyr

Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) kritiserer sin egen regjering for å ha tenkt for mye på å øke rovdyrbestanden.