Større forskjeller mellom by og land

I byene har stadig flere høyere utdannelse og god inntekt, mens distriktene har flere uføre— og ledighetstrygdede.