Krav til mer effektive havner i Norge

Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen lover økt satsing på sjø— og jernbanetransport, og vil sette krav til mer effektive havner i Norge.