Vil ha bedre tiltak for å hindre påsatte branner

Direktoratet for brann— og eksplosjonsvern er bekymret over at antall påsatte branner øker. Nå vil direktoratet ha bedre tiltak for å forhindre slike branner.