NORAD gir 30 millioner til minerydding i Mosambik

NORAD bevilger 30 millioner kroner over en toårsperiode til mineryddingsarbeid i Mosambik. Støtten er kanalisert gjennom Norsk Folkehjelp.