Vil bygge senter for mat

Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland vil blåse nytt liv i tanken om et norsk senter for matutvikling på Ullandhaug.