Grønn lunge på Storhaug

Akkurat nå er Vår Frues Plass en rotete anleggsplass. Men til våren skal den bli grønn og full av lekende barn. Dette er hjertebarnet vårt. Vår Frues Plass er et sted vi alltid har hatt lyst til å gjøre noe med. Nå får området en kvalitetsheving, og blir en port inn til bydelen Storhaug. En bydel hvor eiendommene vil oppleve verdiheving, tror leder i Samarbeidsstyret for beboerforeninger på Storhaug (SBS), Geir Rolandsen.