Pass opp for måsegg

For mange måsegg i magen er ikke bra, mener Statens Næringsmiddeltilsyn (SNT). Tilsynet har funnet høye nivåer av miljøgiften PCB i måsegg fra fire fuglekolonier i Nord-Norge.