Flomfare i mange norske vassdrag

Økende temperaturer har ført til stor snøsmelting i fjellet. NVE varsler om stor vannføring og flomfare i flere vassdrag. For perioden 30. april til 2. mai varsler Norges vassdrags— og energidirektorats (NVE) flomvarslingstjeneste vannføring rundt middelflom i vassdragene i Sør-Trøndelag og Sør-Norge.