Kommuneansatte øker lønnskravene med flere tusen

Forhandlingsresultatet i privat sektor har gitt kommuneansatte blod på tann. De vil sannsynligvis øke kravet om et generelt lønnstillegg med flere tusen kroner.