Viksveen-avhør tidligst i juni

Bergen forhørsrett har ikke kapasitet til å gjennomføre rettslig avhør av den spionsiktede journalisten Stein Viksveen før i juni.Bare to dommere i Bergen byrett er autorisert til å behandle overvåkingssaker.