KrF og SV etterlyser mer snakk om etikk og mindre om profitt

KrF og SV mener sentralbanksjef Øystein Olsen legger for liten vekt på det etiske aspektet ved oljefondets investeringer.