Kongsberg-Gruppen kutter 240 årsverk

Kongsberg-Gruppen kutter bemanningen med 240 stillinger. I Norge forsvinner 170 årsverk. Reduksjonen skal bedre lønnsomheten i Kongsberg-Gruppen.