Ny prøving i lagmannsretten av havnestriden

Ingen av partene er innstilt på å gi seg i den juridiske dragkampen om tariffavtale for havnearbeiderne i Drammen.