93 mediebedrifter tas ut i streik

Norsk Journalistlag (NJ) tar ut 93mediebedrifter i streik fra tirsdag hvis ikke meklingen fører fram.Alle de 2.715 NJ-medlemmene i disse bedriftene blir tattut.