To gamle opprørere slår seg sammen

En tungsindig bondesønn og en fordrukken, straffedømt ungdom. De ble to av søylene i norsk kirkehistorie. Nå vil etterkommerne slå arveskillingene sammen.