Nærmere krise i barnevernet

For øyeblikket klarer vi oss så vidt, men jeg er meget bekymret for hva streiken vil medføre av langsiktige skadevirkninger, sier barneverndirektør Aud Bjørkås i Rogaland fylkeskommune.