Tidevann skal skape strøm i Hammerfest

I Hammerfest arbeides det nå på spreng for å få i gang et kraftverk som utnytter energien i tidevannet.