Høyre vil løsne på SDØE

OSLO: Høyre ønsker å tilføre Statoil SDØE-ndeler og delprivatisere inntil 30 prosent av selskapet i første omgang. Partiet vil også selge statlige oljeandeler (SDØE) til Hydro og andre oljeselskap, men ønsker at staten fortsatt skal beholde store deler av SDØE (Statens direkte økonomiske engasjement) selv.