Egne mottak for kriminelle asylmottakere

Utlendingsdirektoratet (UDI) vurderer egne mottak for kriminelle asylsøkere.