Juryordningen beholdes

Høyesterett opphever dommen mot Arfan Bhatti for forsettlig drapsforsøk, men sier norsk jurypraksis ikke strider mot menneskerettighetene.