Revolusjon i ungdomsskolen

Ferdig med alle lekser ved skoleslutt, ingen ransel med hjem og to lærere i klassen hele tiden. Det kan bli virkelighet ved Tananger ungdomsskole.