Slapp røykekontroll, strengere i Sola

Tobakksskaderådet vil stenge røykerne ute fra puber og restauranter. Men dagens regler blir lite etterprøvd i byen.