- Sterkt beklagelig

Ina Fjelde, sjef for Bygge-, bolig— ogeiendomsavdelingen (BBE) i Stavanger kommune beklager sterkt atbeboerne ikke er blitt informert om det planlagte salget.