Integrering av innvandrerbarn fortsatt vanskelig

Sosial integrering av funksjonshemmede og innvandrerbarn er fortsatt vanskelig, selv i institusjoner som lenge har hatt dette som mål, viser en ny undersøkelse.