Åsgard B-plattform på vei igjen

Åsgard B-plattformen starter på sin ferd mot Haltenbanken sent onsdag kveld. Selskapet Rockwater som gjennomfører slepet, skal først fylle diesel og vann.