Norges Bank øker renten med 0,25 prosentpoeng

Norges Bank satte onsdag opp bankenes innskuddsrente i sentralbanken med 0,25 prosentpoeng.Innskuddsrenten eller foliorenten settes opp med virkning fra torsdag. Samtidig settes bankenes dagslånsrente opp like mye.