3.200 flere barnehageplasser i fjor

I alt 187.100 barn hadde plass i barnehage ved utgangen av 1999. Dette er en økning på 3.200 siden 1998. Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå.Vel 4.800 barn hadde i fjor et tilbud i en åpen barnehage. Tilsvarende tall for åpne barnehager i 1998 var i underkant av 4.000.