Økt satsing på spesialstyrker

Det nye forsvaret skal styrke innslaget avspesialstyrker. En relativt snarlig anskaffelse av jagerfly ogMTB-båter kan heller ikke utelukkes.