Senterpartiet vil utsette fregattkjøp

Senterpartiet går inn for å utsettefregattsaken til etter at Stortinget har behandletlangtidsmeldingen for Forsvaret våren 2001.