Pinsevennene vil svare på muslimenesbønnerop

«Halleluja» skal det ropes ut over hustakenepå Gr¨unerløkka i Oslo hver mandag klokka 12. Det blir Norgesførste kristne bønnerop.